top of page

Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van An de Brink, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57425701, inzake de website www.andebrink.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door An de Brink door middel van het contact- c.q. boekingsformulier via onze website. An de Brink respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van An de Bink. U dient zich ervan bewust te zijn dat An de Brink niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u belangstelling heeft voor een overnachting bij An de Brink, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van An de Brink en gebruikt om met u te communiceren en u te informeren, als antwoord op uw verzoek. Uw persoonsgegevens zullen door An de Brink niet worden gebruikt om u te informeren over An de Brink-producten en -diensten. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door An de Brink. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en An de Brink. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijn
An de Brink bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van An de Brink. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

bottom of page